דוד בן גוריון

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל והאיש שקיבל את ההחלטה הגורלית על מועד הכרזת העצמאות. אדם שהגיע כחלוץ ומצעירותו היה מעורב בפוליטיקה והנהגה ציבורית. למן הימים בהם היה נערץ וקלבו את מרותו ללא עוררין ועד לימי סיעת רפי והאכזבה מכך שאינו עוצמתי כשהיה ועד הפרישה לצריך בשדה בוקר. הסרט משופע בחומרי ארכיון ובראיונות עם היסטוריונים ומומחים לתלדות ישראל וחקר משנתו המדינית של בן גוריון.
תחקיר ותסריט ראשוני: גליה שילוח | צלמים: יכין הירש, אמנון חורי, דרור שמחוני, יואב קיש, גדי דנציג | יהול הפקה: גליה שילוח ועמית ברויאר | קריין: גבי ינון | עורך וכותב קריינות: שמעון תמיר
במאי: פיטר פריישטדט

Related articles